Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Οι ανάγκες των παιδιών και των γονιών τους προσεγγίζονται με ευαισθησία και σεβασμό.

Για τη δημιουργία του ατομικού προγράμματος ανάπτυξης κάθε παιδιού, λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντά του και τα κίνητρα μάθησης.

Η συνεργασία με την οικογένεια και το σχολείο του παιδιού είναι απαραίτητη και συνεχής.